Key Thing Brand Communication

Trafny wybór gadżetu nie polega jedynie na doborze przedmiotu. To, czy gadżet jest dobrym nośnikiem informacji o Twojej marce, powinno oceniać się mając na uwadze wiele czynników. Warto też mieć świadomość, że gadżet nie musi być jedynie narzędziem wspierającym komunikację. Coraz częściej funkcjonuje jako kluczowy element kampanii, bądź wchodzi w skład systemu identyfikacji wizualnej. To Key Thing Brand Communication MDA.

Komunikacja z udziałem gadżetu nie opiera się na samym gadżecie. Wymaga działań z wykorzystaniem różnych kanałów i nośników.  Bardzo często, opracowując komunikację z gadżetem, klient decyduje się od razu na opracowanie key visualu produktu, nowego opakowania, brand hero lub innego, istotnego elementu identyfikacji marki, w zależności od założonych celów promocji.

Dzieje się tak ze względu na istotną zależność między gadżetem a produktem lub usługą, bez której komunikacja nie będzie wykorzystana w pełni. Spójność charakteru gadżetu z ofertą jest miernikiem jego potencjału. Dobry gadżet daje możliwość prowadzenia działań promocyjnych na dużą skalę przez długi czas, będąc często jej kluczowym elementem.

Wprowadzając do komunikacji gadżet zadbaj, by nawiązywał do Twojej identyfikacji.

Przez 20 lat, zajmując się komunikacją marek z udziałem gadżetów, wyróżniliśmy dwa główne kierunki kreatywne, które idealnie sprawdzają się przy opracowywaniu Key Thing:

  1. Opracowanie Key Thing pod obecną identyfikację, gdzie zadaniem jest dobór motywu, który wpisze się w komunikację marki i zainteresuje odbiorców ofertą.
  2. Opracowanie Key Thing, jako nowego elementu identyfikacji, bazującego na nowym story, jednak spójnego z obecnym wizerunkiem marki.

Nie każda marka posiada na tyle wyrazisty wizerunek, bądź charakterystyczny element w swojej identyfikacji, który można wykorzystać przy opracowaniu Key Thing.

Brak motywu przewodniego w identyfikacji marki rodzi potrzebę opracowywania key visualu, który często staje się ważnym elementem identyfikacji marki. Key Thing rozciąga ideę key visuala, nadając mu bardziej namacalną formę, o znacznie większym potencjale. Dobrym przykładem są:  brand hero (Głód Danone), ambasadorzy marki (Martyna Wojciechowska i aparaty SONY), cykliczne wydarzenia sygnowane brandem (Męskie Granie Żywca) czy działania z zakresu CSR (place zabaw Nivea).

To Key Thing, motywy, które poza opracowaniem graficznym, dają ogromne możliwości do szerszej komunikacji, bardziej interaktywnej, personalnej, realnej a przez to budzącej większe zaufanie, szczerej i pożądanej, niosącej duże emocje, oddziałującej na zmysły.

Marki wykorzystujące Key Things przekonują do siebie ludzi, nie tylko konsumentów. Komunikacja z ich udziałem koncentruje się na potrzebach i wartościach, z którymi ludzie chętnie się identyfikują i uważają za istotne. A to główne zadanie współczesnego marketingu. Dążyć do bycia pomocnym. Cała trudność polega na tym, by Twoje działania, nastawione na promocję, naprawdę niosły pomoc i zaspokajały potrzeby społeczne.

Komunikaty reklamowe już nie uchodzą za szczere. Skuteczniejsze są czyny. Oferuj ludziom realne korzyści. Zmieniaj świat na lepsze. Dzięki temu będziesz potrzebny. Dlatego nie mówmy już o CSR (Corporate Social Responsibility), ale o BSR, Brand Social Responsibility. Dziś każda marka powinna poczuwać się do społecznej odpowiedzialności a wraz z nią również konsumenci.

Chęć lepszego świata jest silnym pragnieniem każdego z nas. Wszyscy chcemy, by było lepiej. Marki powinny pomagać nam zaspokajać to pragnienie. Zacznijmy zmieniać świat, również dzięki podjętym działaniom promocyjnym. Wydawajmy pieniądze na rzeczy najistotniejsze w komunikacji marki. Key Thing nam w tym pomoże.