Charakterystyka leku | Problemy z nadmiarem

Reklama lekiem na lek? – cz. 2

Leki dzielimy na produkty Rx, czyli na receptę, oraz OTC – dostępne bez niej. Podział ten związany jest z charakterystyką leku, jego składem oraz przeznaczeniem. Rodzaj leku decyduje o możliwości jego promocji.

W obu przypadkach inna będzie komunikacja. Reklama leków Rx może być adresowana jedynie do lekarzy i farmaceutów. W przypadku leków OTC można się pokusić o komunikację skierowaną bezpośrednio do pacjentów. Czytaj dalej Charakterystyka leku | Problemy z nadmiarem